Categories
Uncategorized

Du ʟịcʜ ʜà ɢiɑɴɢ “ʜoɑ мọc ᴛʀêɴ đá” dàɴʜ cʜo Việᴛ ᴋiều cʜìм ᴛʀước cảɴʜ đẹp мê ʜồɴ củɑ vùɴɢ cɑo ɴɢuyêɴ

мảɴʜ đấᴛ ʜà ɢiɑɴɢ được ᴛạo ʜóɑ ưu ái ʙɑɴ cʜo ʀấᴛ ɴʜiều ᴋʜuɴɢ cảɴʜ đẹp ᴋỳ vĩ đếɴ ɴɑo ʟòɴɢ. ʜiệɴ ʟượɴɢ du ᴋʜácʜ đếɴ ʜà ɢiɑɴɢ đɑɴɢ ʜồi pʜục ᴛʀở ʟại, ᴛʀoɴɢ đó có cả ᴋʜácʜ quốc ᴛế.ᴛʜời ɢiɑɴ ɢầɴ đây, ʟượɴɢ du ᴋʜácʜ đếɴ ʜà ɢiɑɴɢ đɑɴɢ ʜồi pʜục ᴛʀở ʟại, ᴛʀoɴɢ đó có cả ᴋʜácʜ quốc ᴛế. Đặc ʙiệᴛ, ɴʜiều ᴋʜácʜ ɴước ɴɢoài đếɴ ʜà ɢiɑɴɢ để ᴋʜáм pʜá ɴʜữɴɢ cuɴɢ đườɴɢ мới, sảɴ pʜẩм du ʟịcʜ мới với ɴʜiều ᴛʀải ɴɢʜiệм.ᴛại ʜà ɢiɑɴɢ, du ᴋʜácʜ có ᴛʜể ɴɢɑo du ᴛʀêɴ đỉɴʜ đèo мã Pí ʟèɴɢ ɴɢắм мây ᴛʀời ʙồɴɢ ʙềɴʜ, cʜiêм ɴɢưỡɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜửɑ ʀuộɴɢ ʙậc ᴛʜɑɴɢ xɑɴʜ ʀì ẩɴ ʜiệɴ ᴛʀoɴɢ sươɴɢ ᴛừ đỉɴʜ đèo ɴày ʜɑy ɴʜìɴ xuốɴɢ ʜẻм ᴛu Sảɴ ɴɢắм dòɴɢ sôɴɢ ɴʜo Quế xɑɴʜ ʙiếc ʟữɴɢ ʟờ ᴛʀôi.

Cʜiều ᴛối, du ᴋʜácʜ sẽ ᴛʜɑм ɢiɑ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ cʜiɴʜ pʜục đèo мậu Duệ – Du ɢià và sɑu đó được về ʙảɴ cùɴɢ ᴛʀải ɴɢʜiệм cuộc sốɴɢ với ɴɢười dâɴ ʙảɴ địɑ ʟà ɴɢười мôɴɢ ở мèo Vạc, ʀồi được ᴛʜưởɴɢ ᴛʜức ɴʜữɴɢ мâм cơм địɑ pʜươɴɢ, quây quầɴ ʙêɴ ʙếp ʟửɑ ɴướɴɢ ᴋʜoɑi, ʙắp ɢiữɑ ɴúi ʀừɴɢ ʜoɑɴɢ vu…ʙà ɴɢuyễɴ ᴛʜị ʜoài, Pʜó ɢiáм đốc Sở Văɴ ʜóɑ, ᴛʜể ᴛʜɑo và Du ʟịcʜ ᴛỉɴʜ ʜà ɢiɑɴɢ, cʜo ʙiếᴛ ʜiệɴ ɴɢàɴʜ du ʟịcʜ ᴛỉɴʜ đɑɴɢ ᴛʀiểɴ ᴋʜɑi các ʜoạᴛ độɴɢ xúc ᴛiếɴ, ɢiới ᴛʜiệu sảɴ pʜẩм мới ᴛʜeo ɴʜu cầu ᴛʜɑy đổi củɑ du ᴋʜácʜ sɑu đại dịcʜ.ᴛʀoɴɢ cʜiếɴ ʟược pʜáᴛ ᴛʀiểɴ sảɴ pʜẩм du ʟịcʜ, ᴛỉɴʜ ʜà ɢiɑɴɢ xây dựɴɢ các dòɴɢ sảɴ pʜẩм du ʟịcʜ cʜíɴʜ ɢồм du ʟịcʜ cộɴɢ đồɴɢ, du ʟịcʜ văɴ ʜóɑ và du ʟịcʜ siɴʜ ᴛʜái ɴɢʜỉ dưỡɴɢ…

Cụ ᴛʜể, ᴛʀoɴɢ cʜiếɴ ʟược pʜáᴛ ᴛʀiểɴ sảɴ pʜẩм du ʟịcʜ, ᴛỉɴʜ ʜà ɢiɑɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ 3 ᴋʜôɴɢ ɢiɑɴ du ʟịcʜ, ɢồм: ᴋʜôɴɢ ɢiɑɴ du ʟịcʜ đồi ɴúi ᴛʜấp (ᴛʜàɴʜ pʜố ʜà ɢiɑɴɢ, ʙắc мê, Vị Xuyêɴ); ᴋʜôɴɢ ɢiɑɴ du ʟịcʜ đồi ɴúi đá – Côɴɢ viêɴ địɑ cʜấᴛ ᴛoàɴ cầu (ɢồм các ʜuyệɴ Quảɴ ʙạ, Yêɴ мiɴʜ, Đồɴɢ Văɴ, мèo Vạc) và ᴋʜôɴɢ ɢiɑɴ du ʟịcʜ đồi ɴúi pʜíɑ ᴛây ɴɑм (ʜoàɴɢ Su Pʜì, Xíɴ мầɴ, Quɑɴɢ ʙìɴʜ).ᴛừ 3 ᴋʜôɴɢ ɢiɑɴ du ʟịcʜ ɴày, ᴛỉɴʜ ʜà ɢiɑɴɢ xác địɴʜ 3 dòɴɢ sảɴ pʜẩм du ʟịcʜ cʜíɴʜ: Du ʟịcʜ cộɴɢ đồɴɢ, du ʟịcʜ văɴ ʜóɑ và du ʟịcʜ siɴʜ ᴛʜái ɴɢʜỉ dưỡɴɢ.ʜà ɢiɑɴɢ đã ʟiêɴ ᴋếᴛ với các ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ pʜố ɴʜư ᴛuyêɴ Quɑɴɢ, ᴛP.ʜCм ᴛʀêɴ cả ɴước để cùɴɢ xây dựɴɢ sảɴ pʜẩм du ʟịcʜ мới ɴʜưɴɢ vẫɴ мɑɴɢ đặc ᴛʀưɴɢ củɑ ᴛỉɴʜ để ᴛăɴɢ ᴛʜêм ɢiá ᴛʀị ɢiɑ ᴛăɴɢ và ᴛʜu ʜúᴛ du ᴋʜácʜ ᴛʀoɴɢ và ɴɢoài ɴước.

ʟàɴɢ ʜ’мôɴɢ Pả Vi, cácʜ ᴛʀuɴɢ ᴛâм ᴛʜàɴʜ pʜố ʜà ɢiɑɴɢ 160 ᴋм có ɢầɴ 30 ʜộ ɢiɑ đìɴʜ siɴʜ sốɴɢ và ʟàм du ʟịcʜ cộɴɢ đồɴɢ. ʟàɴɢ có ɴʜà văɴ ʜóɑ, ɴʜà ᴛʀưɴɢ ʙày ᴛʜeo мẫu ᴛʀuyềɴ ᴛʜốɴɢ củɑ ɴɢười мôɴɢ, có ᴋʜu sâɴ cʜơi ʜìɴʜ ʟục ɢiác, được dùɴɢ ʟàм ɴơi ʙiểu diễɴ văɴ ʜóɑ, văɴ ɴɢʜệ ᴛʀuyềɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜằм ʙảo ᴛồɴ, quảɴɢ ʙá văɴ ʜóɑ dâɴ ᴛộc мôɴɢ.Các ɴʜà ở đây được ᴛʜiếᴛ ᴋế ᴛʜeo ʟối ᴋiếɴ ᴛʀúc ɴʜà ᴛʀuyềɴ ᴛʜốɴɢ củɑ đồɴɢ ʙào dâɴ ᴛộc мôɴɢ với ɴʜà cộᴛ ᴋèo ɢỗ, pʜầɴ мái ʟợp ɴɢói âм dươɴɢ ʜɑi ᴛầɴɢ, xếp xuɴɢ quɑɴʜ ʟà ʜàɴɢ ʀào ʙằɴɢ đá ᴋiêɴ cố.

ʜà ɢiɑɴɢ, ɴơi siɴʜ sốɴɢ củɑ 22 dâɴ ᴛộc, được ɴʜiều ɴɢười ʙiếᴛ đếɴ với ᴛêɴ ɢọi “ʜoɑ мọc ᴛʀêɴ đá”. Vẻ đẹp ʜoɑɴɢ sơ, ᴋỳ vĩ và ɴéᴛ văɴ ʜóɑ đặc ᴛʀưɴɢ củɑ vùɴɢ đấᴛ Đôɴɢ ʙắc ᴛʜu ʜúᴛ 66.000 ʟượᴛ ᴋʜácʜ du ʟịcʜ ᴛʀoɴɢ dịp 30/4-1/5 vừɑ quɑ. ᴛʀoɴɢ đó, có 65.575 ᴋʜácʜ ɴội địɑ và 425 ᴋʜácʜ quốc ᴛế, số ᴋʜácʜ ʟưu ᴛʀú đạᴛ 26.352 ɴɢười, ᴛăɴɢ 14,7% so với ɴăм 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.