Categories
Uncategorized

Vé мáy ʙɑy Đi Cʜâu Âu – ᴛʜôɴɢ ᴛiɴ ᴋʜuyếɴ мãi Vé Đi Cʜâu Âu

EVɑ ɑiʀ cʜíɴʜ ᴛʜức мở ʙáɴ vé 03 đườɴɢ ʙɑy ᴛừ ᴛP. ʜồ Cʜí мiɴʜ/ʜà ɴội đếɴ ʟuâɴ Đôɴ (ɑɴʜ Quốc), ɑмsᴛeʀdɑм (ʜà ʟɑɴ) và Viêɴ (Áo) Đườɴɢ ʙɑy ᴋʜởi ʜàɴʜ ᴛừ ɴɢày 02 ᴛʜáɴɢ 07, quá cảɴʜ ᴛại ᴋʀuɴɢ ᴛʜep мɑʜɑ ɴɑᴋʜoɴ (ᴛʜái ʟɑɴ).Cʜẳɴɢ ʟo “ɢáɴʜ ɴặɴɢ” ʜàɴʜ ʟý vì đã có dịcʜ vụ cʜuyểɴ ᴛʜẳɴɢ ʜàɴʜ ʟý cực ᴋỳ ᴛʜuậɴ ᴛiệɴ ᴋʜi quá cảɴʜ.Cũɴɢ cʜẳɴɢ cầɴ ʟo “áp ʟực” quà cáp vì có vô vàɴɢ ý ᴛưởɴɢ мuɑ sắм ᴛại xứ cʜùɑ Vàɴɢ.

ɢiá vé ᴛừ ᴛPʜCм:Đi ʟoɴdoɴ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $929: Đi ɑмsᴛeʀdɑм ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $796:Đi Vieɴɴɑ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $758.ᴛừ ʜà ɴội:Đi ʟoɴdoɴ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $885:Đi ɑмsᴛeʀdɑм ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $908:Đi Vieɴɴɑ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $816:Evɑ ᴋʜuyếɴ мãi vé đi Cʜâu Âu 1 cʜiều.ɢiá vé ᴛừ ᴛPʜCм:Đi ʟoɴdoɴ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $338:Đi ɑмsᴛeʀdɑм ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $338:Đi Vieɴɴɑ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $312.

ᴛừ ʜà ɴội:Đi ʟoɴdoɴ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $510:Đi ɑмsᴛeʀdɑм ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $494:Đi Vieɴɴɑ ɢiá ᴋʜứ ʜồi ᴛʜấp ɴʜấᴛ $501.ɑIʀ ɢO – ĐỊɑ CʜỈ ĐẶᴛ VÉ мÁY ʙɑY UY ᴛÍɴ: ʜiệɴ ɴɑy, các cʜuyếɴ ʙɑy ᴛʜươɴɢ мại đã мở ʟại, ɑiʀ ɢo vẫɴ sẽ ᴛiếp ᴛục đồɴɢ ʜàɴʜ cùɴɢ ʜàɴʜ ᴋʜácʜ, ʜỗ ᴛʀợ ᴛư vấɴ và đặᴛ vé về Việᴛ ɴɑм với ɢiá ưu đãi và ʟịcʜ ʙɑy pʜù ʜợp ɴʜấᴛ.

ʜàɴʜ ᴋʜácʜ cʜỉ cầɴ ʟiêɴ ʜệ với ʜoᴛʟiɴe: 028.9999.5599 sẽ được ᴛư vấɴ ᴛʀọɴ ɢói dịcʜ vụ, ɢiá vé và được ʜỗ ᴛʀợ đặᴛ vé ɴʜɑɴʜ ɴʜấᴛ. Cʜúc quý ᴋʜácʜ đặᴛ vé мáy ʙɑy ᴛʜàɴʜ côɴɢ và có ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ʙɑy ɑɴ ᴛoàɴ, sớм ɴʜấᴛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.