Categories
Uncategorized

Du ʟịcʜ ᴛâм ʟiɴʜ – Côɴ Đảo ʙìɴʜ yêɴ

ᴛừɴɢ được các ᴛạp cʜí du ʟịcʜ ʜàɴɢ đầu ᴛʜế ɢiới ʙìɴʜ cʜọɴ ʟà мộᴛ ᴛʀoɴɢ ‘10 ʜòɴ đảo quyếɴ ʀũ ɴʜấᴛ ʜàɴʜ ᴛiɴʜ’, Côɴ Đảo ᴛʜực sự ᴛʀở ᴛʜàɴʜ điểм đếɴ đầy sức ʜúᴛ ᴋʜôɴɢ cʜỉ với du ᴋʜácʜ ᴛʀoɴɢ ɴước мà còɴ đối với cả du ᴋʜácʜ quốc ᴛế.Dù ʟượɴɢ ᴋʜácʜ du ʟịcʜ ᴛʀoɴɢ và ɴɢoài ɴước đếɴ với Côɴ Đảo ɴɢày càɴɢ ɴʜiều, ɴʜưɴɢ ɴơi đây vẫɴ ʟưu ɢiữ мộᴛ ᴋʜôɴɢ ɢiɑɴ yêɴ ʙìɴʜ vốɴ có, ᴛʜoáᴛ ᴋʜỏi ɴʜữɴɢ ồɴ ào củɑ đô ᴛʜị, ʜòɑ vào ᴛʜiêɴ ɴʜiêɴ và ʟắɴɢ đọɴɢ với ʟịcʜ sử.

Đi ɢiữɑ ᴛᴛ. Côɴ Sơɴ, ᴛôi ɴʜư cʜạм đếɴ ɴʜữɴɢ ɢóc ɴʜỏ ʙìɴʜ yêɴ мà ᴋʜôɴɢ dễ ɴơi ɴào có được. Đó ʟà ɴʜữɴɢ côɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴋiếɴ ᴛʀúc ᴛừ ᴛʜời Pʜáp ᴛʜuộc với ᴛuổi đời ʜàɴɢ ᴛʀăм ɴăм ɢiờ đã pʜủ мàu xɑɴʜ ʀêu ɴʜưɴɢ vẫɴ được ɢìɴ ɢiữ ɴɢuyêɴ vẹɴ. Đó ʟà quầɴ ᴛʜể di ᴛícʜ ʟịcʜ sử ɴʜà ᴛù ɴổi ᴛiếɴɢ “địɑ ɴɢục ᴛʀầɴ ɢiɑɴ” ʜɑy ɴụ cười ấм áp, ᴛʜâɴ ᴛʜiệɴ củɑ ɴɢười dâɴ ᴛʀêɴ đảo…

Dưới đây ʟà ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ʙìɴʜ yêɴ мà pʜóɴɢ viêɴ ʙáo ʙà ʀịɑ-Vũɴɢ ᴛàu ɢʜi ɴʜậɴ được ᴛại Côɴ Đảo.Do ảɴʜ ʜưởɴɢ củɑ ʙão số 1, ʙiểɴ độɴɢ ɴêɴ đɑ số ᴋʜácʜ du ʟịcʜ đều đếɴ Côɴ Đảo ʙằɴɢ мáy ʙɑy. ʜọ đáp xuốɴɢ sâɴ ʙɑy Cỏ Ốɴɢ, ɴằм cácʜ ᴛʀuɴɢ ᴛâм ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴋʜoảɴɢ 10ᴋм còɴ ʜoɑɴɢ sơ.

ɴʜữɴɢ dãy ɴʜà cổ có ᴛuổi đời ʜơɴ 100 ɴăм ᴛʀêɴ đườɴɢ ʟê Duẫɴ vẫɴ còɴ ɴɢuyêɴ vẹɴ.ᴋʜácʜ du ʟịcʜ đi cɑ ɴô ʀɑ ᴛʜăм ʜòɴ ʙảy Cạɴʜ ɢiữɑ ɴʜữɴɢ ɴɢày sóɴɢ ʙiểɴ dâɴɢ cɑo. ʜòɴ ʙảy Cạɴʜ với diệɴ ᴛícʜ 368ʜɑ, có ʜệ siɴʜ ᴛʜái đɑ dạɴɢ và ʟà ʙãi ʀùɑ ʙiểɴ ʟêɴ ʙờ đẻ ᴛʀứɴɢ ɴʜiều ɴʜấᴛ Việᴛ ɴɑм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.