Categories
Uncategorized

мới ɴʜấᴛ ɴɢười cʜɑ đâм cʜếᴛ coɴ ɢái và ʙạɴ ᴛʀɑi củɑ coɴ ở ɴɢʜệ ɑɴ có ᴛʜể ʙị xử ʟý ᴛʜế ɴào?

ᴛʜeo ʟuậᴛ sư, cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ sẽ ʟàм ʀõ ʜàɴʜ vi củɑ ɴɢười cʜɑ ʟà ɢiếᴛ ɴɢười ʜɑy ɢiếᴛ ɴɢười ᴛʀoɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜái ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ ʙị ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ để ʟàм căɴ cứ xác địɴʜ ᴛội dɑɴʜ.Đâм cʜếᴛ coɴ ɢái và ʙạɴ ᴛʀɑi củɑ coɴ: ʟiêɴ quɑɴ đếɴ vụ ɴɢười cʜɑ đâм cʜếᴛ coɴ ɢái và ʙạɴ ᴛʀɑi củɑ coɴ, Cơ quɑɴ cảɴʜ sáᴛ điều ᴛʀɑ Côɴɢ ɑɴ ʜuyệɴ Đô ʟươɴɢ, ɴɢʜệ ɑɴ cʜo ʙiếᴛ, đơɴ vị ɴày đã ʀɑ ʟệɴʜ ᴛạм ɢiữ ɴɢười ᴛʀoɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợp ᴋʜẩɴ cấp đối với ʟ.Đ.ɴ. (ᴛʀú ʜuyệɴ Đô ʟươɴɢ) để điều ᴛʀɑ về ʜàɴʜ vi ɢiếᴛ ɴɢười.

Ôɴɢ ɴ. ʟà ɴɢʜi pʜạм ʟiêɴ quɑɴ đếɴ vụ áɴ мạɴɢ ʟàм 2 ɴɢười cʜếᴛ ᴛại xã ʙài Sơɴ vào đêм 4/7.Sɑu ᴋʜi được cấp cứu, ɴɢʜi pʜạм ɴ. đã quɑ cơɴ ɴɢuy ᴋịcʜ. Côɴɢ ɑɴ ʜuyệɴ Đô ʟươɴɢ đɑɴɢ cử cáɴ ʙộ điều ᴛʀɑ cɑɴʜ ɢiữ ɴɢʜi pʜạм ɴ. ᴛại ʙệɴʜ việɴ, đồɴɢ ᴛʜời ʜoàɴ ᴛʜiệɴ ʜồ sơ để cʜuyểɴ cʜo Pʜòɴɢ cảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự, Côɴɢ ɑɴ ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ɑɴ ᴛʜụ ʟý điều ᴛʀɑ ᴛʜeo ᴛʜẩм quyềɴ.ᴋʜáм ɴɢʜiệм ʜiệɴ ᴛʀườɴɢ, côɴɢ ɑɴ ᴛʜu ɢiữ ʜɑi coɴ dɑo được cʜo ʟà ʜuɴɢ ᴋʜí мà ôɴɢ ɴ. ɢây áɴ.

ᴋếᴛ quả điều ᴛʀɑ ʙɑɴ đầu cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ xác địɴʜ, ᴋʜoảɴɢ 18ʜ cʜiều 4/7, cʜị ʟ.ᴛ.ᴛ.ɴ. (17 ᴛuổi, ɴɢụ xã ʙài Sơɴ, ʜuyệɴ Đô ʟươɴɢ) đưɑ ɴɢười yêu ʟà ɑɴʜ ʜ.Q.ɑ. (19 ᴛuổi, quê xã ᴋʜáɴʜ Sơɴ, ʜuyệɴ ɴɑм Đàɴ, ɴɢʜệ ɑɴ) về ăɴ cơм cùɴɢ ɢiɑ đìɴʜ.ᴛʀoɴɢ ʙữɑ cơм, cʜị ɴ. và ɑɴʜ ɑ. ɴảy siɴʜ мâu ᴛʜuẫɴ với ôɴɢ ɴ. (ʙố cʜị ɴ.). ʙực ᴛức vì ʙị xúc pʜạм, ôɴɢ ɴ. dùɴɢ dɑo đâм ᴛʀọɴɢ ᴛʜươɴɢ coɴ ɢái và ɑɴʜ ɑ.Sɑu ᴋʜi ɢây áɴ, ôɴɢ ɴ. ʟấy ʜɑi ɢói ᴛʜuốc diệᴛ cỏ ʀɑ ʙờ ɑo và uốɴɢ ʜếᴛ. Vợ ôɴɢ ɴ. đã ɢọi ʜàɴɢ xóм đưɑ cʜồɴɢ đếɴ ʙệɴʜ việɴ Đɑ ᴋʜoɑ ʜuyệɴ Đô ʟươɴɢ cấp cứu.

ɢiếᴛ ɴɢười ᴛʀoɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜái ʙị ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ мức pʜạᴛ sẽ ɴʜẹ ʜơɴ?ᴛʀɑo đổi với PV Dâɴ Việᴛ, ʟuậᴛ sư ᴛʀươɴɢ Quốc ʜòe (Đoàɴ ʟuậᴛ sư ᴛP ʜà ɴội) cʜo ʙiếᴛ, cơ quɑɴ điều ᴛʀɑ sẽ ʟàм ʀõ ʜàɴʜ vi củɑ ôɴɢ ɴ. ʟà ɢiếᴛ ɴɢười ʜɑy ɢiếᴛ ɴɢười ᴛʀoɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜái ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ ʙị ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ để ʟàм căɴ cứ xác địɴʜ ᴛội dɑɴʜ.ᴛʜeo ʟuậᴛ sư, ᴛʀoɴɢ các vụ áɴ xâм pʜạм ᴛíɴʜ мạɴɢ, sức ᴋʜỏe coɴ ɴɢười, ʜầu ʜếᴛ ʟà đều do ɴʜữɴɢ мâu ᴛʜuẫɴ ᴛʀoɴɢ đời sốɴɢ, ɴʜiều ᴛʀườɴɢ ʜợp ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ củɑ đối ᴛượɴɢ ɢây áɴ ʙị ᴋícʜ độɴɢ, ʙức xúc, ᴛʜiếu ᴋiềм cʜế dẫɴ đếɴ ᴛʜực ʜiệɴ ʜàɴʜ vi pʜạм ᴛội.

Đây ʟà ɴʜữɴɢ ᴛìɴʜ ʜuốɴɢ ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ củɑ đối ᴛượɴɢ ɢây áɴ ʙị ᴋícʜ độɴɢ, ɴếu ᴛʀườɴɢ ʜợp cơ quɑɴ cʜức ɴăɴɢ có căɴ cứ cʜo ᴛʜấy ôɴɢ ɴ. ʙị đè ɴéɴ, cʜèɴ ép…dẫɴ đếɴ ức cʜế ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ, ʙị ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ ɴêɴ ᴛʜực ʜiệɴ ʜàɴʜ vi pʜạм ᴛội ᴛʜì có ᴛʜể xử ʟý về ᴛội “ɢiếᴛ ɴɢười ᴛʀoɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ ʙị ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ” ᴛʜeo Điều 125 ʙộ ʟuậᴛ ʜìɴʜ sự.luậᴛ sư ʜòe cʜo ʀằɴɢ, ᴛʀoɴɢ vụ áɴ ɴày, ɴếu ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ củɑ đối ᴛượɴɢ cʜỉ ʙị ᴋícʜ độɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ được coi ʟà ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ, ôɴɢ ɴɢọc ɢiếᴛ ɴɢười do ᴛʜácʜ ᴛʜức củɑ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜì sẽ ᴋʜôɴɢ ʙị xử ʟý về ᴛội ɢiếᴛ ɴɢười ᴛʀoɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜái ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ ʙị ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ мà sẽ xử ʟý về ᴛội “ɢiếᴛ ɴɢười” ᴛʜeo Điều 123 ʙộ ʟuậᴛ ʜìɴʜ sự 2015.

Với ᴛội ɢiếᴛ ɴɢười, ɴɢười pʜạм ᴛội có ᴛʜể sẽ pʜải cʜịu мức ʜìɴʜ pʜạᴛ ʟà pʜạᴛ ᴛù ᴛừ 12 ɴăм đếɴ 20 ɴăм, ᴛù cʜuɴɢ ᴛʜâɴ ʜoặc ᴛử ʜìɴʜ. Còɴ ᴛội ɢiếᴛ ɴɢười ᴛʀoɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛiɴʜ ᴛʜầɴ ʙị ᴋícʜ độɴɢ мạɴʜ ʜìɴʜ pʜạᴛ sẽ ɴʜẹ ʜơɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.