V5

Ngoài ra, chia sẻ với nguồn tin kể trên, Mạnh Quỳnh cũng đã “bật mí” về dự định của mình ...

V4

Khi nói về ý định nghỉ hát, Mạnh Quỳnh cho biết: “Quỳnh cũng đã có ý định đó từ năm 2016 ...

Page 1 of 21 1 2 21